Hoveddel Side topp

TURNERINGER

De norske bestemmelsene for turneringsspill i tennis utgjør en liten del av de regler, bestemmelser og anvisninger som publiseres av de ulike organ for tennissporten i verden.

Norges Tennisforbund er medlem av Norges Idrettsforbund og Olympiske Komite og må derfor tilpasse eget reglement til deres overordnede regelverk. Norges Tennisforbund er også medlem av det Internasjonale Tennisforbund (ITF) og det Europeiske Tennisforbund (Tennis Europe).

Alle nasjonale forbund lager regler som er tilpasset egne forhold med gyldighet for spill i respektive land. Det er viktig at våre regler er tilpasset våre forhold men samtidig følger det internasjonale reglement som er satt opp av ITF. I tilfelle det er uoverensstemmelse mellom de to regelsett går ITFs regler foran.

I toppmenyen vil du finne viktig informasjon om turneringer.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn