Hoveddel Side topp

Ranking

Ny rankingliste publiseres fortrinnsvis første mandag hver måned. Avvik fra dette er ranking foran NM utendørs og Masters junior, samt mandager som faller på helligdager.

Rankinglister for 2018 kommer følgende dager:

2.januar

5.februar

5.mars

3.april

7.mai

4.juni

16.juli

3.september

1.oktober

5.november (senior) / 12.november (junior)

3.desember

De åtte beste turneringene i Norge de siste tolv månedene er tellende i tillegg til internasjonale resultater. Fullstendig forklaring av rankingsystemet finnes her. 

Poengmatrisen for 2018 finner du her. Endringer/tillegg i matrisen for 2018 er markert i rødt og er gjeldende fra 1.1.2018. 

Siste rankingliste for junior finner du her:

Siste rankingliste for senior finner du her:

 

Skjønnseeding

Tennistinget avholdes hvert andre år og er et besluttende organ for hvordan norsk tennis skal gjennomføres i kommende 2-års periode.

På Tennistinget som ble avholdt 29.oktober 2017 ble det enstemmig vedtatt av fremmøtte norske tennisklubber at NTF skal skjønnseede til Norgesmesterskapene i 2018 og 2019.

Se Tingprotokoll forslag 7 – del 3 (side 17-18).  

https://tennis.no/Tennistinget

Eventuelle henvendelser og spørsmål om dette skal skje til spillerens respektive medlemsklubb.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn