Hoveddel Side topp

Etisk idrett

Idretten er avhengig av at utøvere og deres støtteapparat er bærere av idrettens etikk og verdier både innad og utad.

På linken under følger gode eksempler fra klubber, særforbund, verdiprosjekter og andre nordiske land.

Se også undersidene her på temaene:

• Ren idrett
• Barneidrett
• Kampfiksing
• Politiattest
• Seksuell trakassering

For øvrig kan du se oppdatert informasjon fra Tennis Europe om kampfiksing og spill på kamper på lenken under.

TACP Explained - English

Etisk idrett
Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn