Hoveddel Side topp

Tennisforbundet på Olympiatoppen

Givende kveld på Olympiatoppen (OTL)!

Norges Tennisforbund hadde i går kveld, sammen med flere andre særforbund, gleden av å være invitert til Olympiatoppen (OLT). Dette som den første av tre samlinger, hvor det blir gitt en innføring i hvordan Olympiatoppen jobber og hva de tilbyr. 

Tilstede var ca 50 utøvere og representanter fra de ulike forbundene. Fra Tennisforbundet var Astrid Olsen, Simen Sunde Bratholm og Espen Hildrup tilstede. Simen var dessverre syk og måtte avbryte.   

Innledningsvis ønsket sjef for prosjektet Ståle Frey velkommen, hvoretter Morten Bråten holdt et foredrag om "Kvalitet i treningen". Her så man på kvalitetsbegrepet fra ulike, tildels uvanlige, vinkler.  

Deretter ble forbundene delt inn i mindre grupper - hvor vi kom i gruppe med basket og bordtennis - og tatt med til mindre grupperom for videre teori.  

Til slutt var det fysisk testing i en "light-versjon", hvor utøverne fikk prøve ulike testmetoder.   

Neste sammenkomst er 25. april, hvor tema er "Konsekvenser av høye mål". Og 13. juni er det "Vinnerkultur" som står på programmet.  

Takk til Olympiatoppen for et veldig bra og interessant opplegg. Vi gleder oss til neste samling! 

 

Side bunn
Sidebunn