Hoveddel Side topp

Til klubbene: Samordnet søknad om rapportering

I april måned skal alle våre medlemmer gjennomføre samordnet rapportering. Vi viser til informasjon som allerede har blitt sendt ut av NIF  tidligere i vinter. 

NB!
Ved registrering, husk at rene tennisklubber, skal rapportere samme tall for medlemmer så vel som aktive medlemmer. For fleridrettslag, må man registrere aktive per gren.

Se kort under for informasjon om samordnet rapportering:

  • Samordnet registrering (tidligere idrettsregistreringen) åpnet 1. april.
  • Fristen for samordnet registrering er 30 april.
  • Dette er for å samkjøre registreringsfristen med søknadsfristen for momskompensasjon og for utstyrsmidler.
  • Fristen for avholdelse av årsmøter i klubbene var 31 mars. Nå kan oppdatering av nye og riktige styremedlemsdata gjøres under samme rapportering.

 Oppsummert så skal idrettslagene rapportere og oppdatere følgende:

  • Medlemstall (betalende medlemmer pr 31.12 foregående år).
  • Aktive medlemmer, inkl. medlemmer med funksjonsnedsettelse.
  • Spørsmål fra NIF og ev. særforbundet
  • Oppdatering av organisasjons-data.
  • Søknad om momskompensasjon.
  • Oppdatering av styre og ledelse. Husk å laste opp protokoll fra årsmøte!

 
Vi oppfordrer alle våre medlemmer til å laste opp regnskap og budsjett ved rapporteringen. 

 Ressurslenker

https://www.idrettsforbundet.no/klubbadmin/nyheter1/nyheter-klubbadmin/samordnet-soknad-og-rapportering-20182/

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskretser/vest-agder-idrettskrets/samordnet-rapportering/


Hjelp til registrering:

[email protected] eller på tlf: 21029090

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn