Hoveddel Side topp

Nytt liv i gammel storhet

Mandal Tennisklubb gjennoppsto 22. februar i år.

Det begynner å bli noen tiår siden det sist ble spilt tennis i Mandal.

Det er alfor lenge, skal vi tro initiativtaker og  ildsjel Fredrik Von Zernichow, som flyttet til Mandal for 3 år siden og savnet en klubb å spille for. 

Således begynte den tidligere Heming-spilleren å undersøke mulighetene for å skape nytt liv i tennismiljøet i Mandal. For han ser ingen grunn til at Mandal ikke skal være en tennisby. 

Fra de første tanker om en ny tennisklubb ledet det raskt til at han opprettet Facebookgruppen "Tennisklubb i Mandal". Og det viste seg fort at mange andre var av samme formening.

Således ble Mandal Tennisklubb formelt stiftet 22. februar i år og søknad om medlemskap i Norges Tennisforbund er allerede sendt.

Styreleder ble Vegard Kvanvig, som deler Von Zernichows ønske om 4 baner i Idrettsparken og etterhvert 200-300 medlemmer.

Hvorvidt det blir baner i Idrettsparken eller et annet sted gjennstår å se. Etterhvert som det gamle tennisanlegget forfalt pga manglende vedlikehold vekket arealet fotballklubben Mandalskameratenes (MK) interesse. 

For Mandal Tennisklubb vil en restaurering av det gamle anlegget være den beste løsningen, da Norges Tennisforbund har anslått banejobben til ca 1,5 milloner kroner - noe som er vesentlig mindre enn å bygge fire nye baner et annet sted.

For fire baner bør det være, gjenntar von Zernichow - som av vedlikeholdsmessige grunner gjerne vil ha samme kunstgressdekke som sørlandskollega Kristiansand TK.

Også fra politisk hold ønskes Mandal Tennisklubb velkommen. Leder i Mandal Høyre Jonn Gunnar Ask sier han ønsker å jobbe sammen med tennisfolket og at kommunen må bidra både økonomisk og i søknadsprossen.

Det blir spennende tennistider i Mandal fremover. Vi kommer gjerne med en oppfølgningsartkkel etterhvert som ting utvikler seg.

Så foreløpig sier vi kun:

 Gratulerer med ny klubb - godt jobbet, Fredrik og Mandal! 

Det nyvalgte styret i Mandal Tennisklubb:
Leder: Vegard Kvanvig (født 1994)
Nestleder: Rune Lindquist Pedersen (f. 1994)
Styremedlemmer: Torry André Ljosland Vatne (f. 1995), Sindre Gundersen (f. 1994) og Erik Iskandar Dahl (f. 1994). 

Foto (Lindesnes Avis): Vegard Kvanvig til venstre, Fredrik Von Zernichow til høyre.

Side bunn
Sidebunn