Hoveddel Side topp

Fordeling brukstid på Frogner tennisanlegg

Oslo Idrettskrets har idag sendt ut en mail til alle klubber i Oslo Kommune. Mailen er gjengitt i sin helhet nedenfor og vi oppfordrer klubbene til å sende inn sine ønsker til OIK innen fristen den 10 april 2018 kl 08:00. Vi understreker for ordens skyld at Heming Tennis er tildelt driften av Frogner tennisanlegg for 2018/19 sesongene. Fordelingen OIK snakker om gjelder kun 6 av banene innenfor bestemte klokkeslett mandag til fredag. Målsettingen med fordelingen er bl.a. at flere i lokalmiljøet rundt anlegget – både barn, unge og voksne - skal spille tennis samt at flere klubber skal få muligheten til å benytte det kommunale anlegget. NTF støtter og har en god dialog med OIK og Heming i prosessen. Terminfestede arrangementer/turneringer vil gå som planlagt.

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn