Hoveddel Side topp

Endelig for Holmenkollen!!!

Denne uken ble det klart at Holmenkollen Tennisklubb får lov til å bygge nytt og storfint tennisanlegg på den såkalte Bautatomten på Midtstuen i Oslo. Det har slettes ikke vært noen selvfølge og prosessen med å få til dette har vært lang. NTF har stilt HTKs Inger Bjerke noen spørsmål i anldening avklaringen og her får du både spørsmålene og svarene....

Inger Bjerke, HTK intervjuet av NTFs Håkon Bjercke.


Fortell litt hva som nå har skjedd, ift til det nye HTK på Bauta-tomta politisk?


HTK har jobbet mot Byråd / bystyre i nærmere 7 år – en lang prosess – det er nå slik at Byrådet med Hanna Marcussen i spissen har godkjent og fremmet saken vår til byutviklings komiteen, som forrige uke vedtok enstemmig å godkjenne en del av  området « Bauta tomten» til bygging av tennishall for HTK.

Byrådet konkluderte med at fordelene var flere enn ulempene, og det er jo helt riktig, men det står allikevel stor respekt av den avgjørelsen som Hanna og MDG står bak. Men vi skal ikke glemme alle de andre partiene som har støttet prosessen over lang tid. Både bydelspolitikere og de fra Rådhuset. Stor takk til alle sammen.


Hvor lenge har dere holdt på med denne planen/prosessen?

HTK har vært i en prosess siden 1996 for å skaffe en innendørs hall i forbindelse med anlegget her. Storebrand tomten var en del av denne prosess hvor vi skulle sammen med et boligområde få en hall  under bakken og eller plassert så diskre som mulig ut mot Holmenkollveien, noe utbygger  som kjøpte tomten skulle stå for. Dette ble ikke noe av etter laaa..ng ventetid, da Oslo kommune egentlig ønsket tomten til skole samt barnehage - en prosess som tok mange år å beslutte og gjennomføre – mye frem og tilbake mellom kommune og utbygger.  For 2 år siden ble tomten kjøpt opp av Oslo kommune, hvor det nå bygges en stor skole og HTK mistet 4 hard court baner i Mars 2016, som vi hadde disponert siden Storebrand solgte eiendommen i 1996.

Styret i HTK skjønte for 7 år siden at man måtte tenke nytt, da Storebrand ikke lengre så ut til å være en opsjon – det å miste de 4 baner ville skape enda lengre ventelister for barn og liten plass til seniorer. Tennis er jo, pga. været i dette landet, hovedsakelig en innendørs sport, så trengte vi en hall og ikke bare en boble over 2 baner.


HTK-formann Bjørne Byhring og daglig leder Inger Bjerke har begge vært sentrale for å få HTKs nye storstue til Midtstuen.


Hva har vært tøffest i løpet av denne prosessen og hvordan opplevdes det at dette endelig gikk gjennom?

Ventetiden er jo kanskje det verste, men slik er det i politikken. Ting tar tid, særlig når et Byråd går og et annet skal på plass.  Hvis noe har skuffet oss, så må det være at selveste Skiforeningen som gikk imot forslaget under høringen. Det var overraskende og veldig veldig rart syntes vi. Sport må stille opp for hverandre.


Hvordan blir det nye anlegget; antall baner, plass til flere medlemmer, Tennisskolen, Padle(?), fasiliteter?

Vi får nå muligheten for å bygge en flott tilpasset hall ( i tørrmur og tre – steds tilpasset resten av anleggene i Holmenkollen – nettopp fordi det ligger ved porten  til anleggene ved Midstuen stasjon og grusveien som går til Holmenkollen og Frognerseteren.

Vi bygger 6 innendørsbaner nedgravet i terrenget med 6 utendørs baner på taket. Et klubbhus som midtpunkt (navet)- med eget stort trenings rom,

Det blir klubbhus/stuer med mulighet for servering, stor terrasse med utsikt til baner, garderober, badstu samt hvileområder for barn og voksne.  Galleri med oversikt over innendørs baner, samt  1 padle bane ( som nå kommer for fullt i Norge)– meget populært og gøy for voksne og yngre spillere og her må man ikke gå på kurs for å ha det moro – dette er et tilbud for alle.

Hallen blir så kaldt "grønn" med jordvarme , en del treverk og vi bruker mye ressurser på god inneluft og opptatt av lyddemping. Inspirasjonen har vi fått fra Stefan Edbergs anlegg i Väksjø. Hallen er tegnet av Kai Gundersen (MAKE Arkitekter), som har vokst opp på HTK og har fått tennis inn gjennom fars-melken og har spilt på HTKs lag i mange år. Han har tegnet et fantastisk anlegg som mange både voksne og barn kommer til å få glede av over laaang tid.

Ute blir det parkeringsplass til 38 biler samt 23 sykkelplasser, plass for at busser under evenementer i Holmenkollen-anleggene, de får plass til å sette av folk.

Det blir ryddet opp rundt bekken med en bro over både for bilene, samt gangbro  over bekken og sti bak klubbhuset , slik at man lett og trygt kan gå til og fra Midtstuen stasjon. En stor del av skogen vil bibeholdes opp mot Midtstuen stasjon - det nye anlegget tar kun ca. 5 mål av totalt 18.8 mål og så kommer parkering og fortau på 2 mål.Hva betyr det for lokalmiljøet og norsk tennis i dine øyne at dette kommer på plass

Dette er utrolig viktig, slik at vi faktisk nå får plass til alle spillere som står på venteliste – Heming og HTK har opp imot 350 spillere i alle aldre som ønsker å få spilt flere ganger i uken enn det tilbudet de har til nå og mange seniorer får rett og slett ikke plass når så mange barn samles mellom 14 og 19. Heming og HTK har samarbeidet lenge og har måtte benytte mange baner på OTA for å få til nok plass i innendørs sesongen – mange har hatt lang og litt kronglete reisevei hver dag til trening. Det er altid vanskelig å tilby alle det de ønsker og ganske frustrerende å måtte si nei til barn og foreldre.

Det er også i dag så stor påmelding til turneringer i nesten alle klasser at man ikke har store nok anlegg, for å få gjennomført turneringer, vi må oftere benytte flere anlegg og dele opp enten års klasser eller gutter/jenter. Her får vi mulighet for å ha 2 anlegg tett på hverandre slik at vi ikke må droppe puljespill og doubler, når vi ikke har nok baner. Breddeturneringer som Red tour, orange Tour har nå så mange påmeldte at det også blir trangt. Vi hadde jo aldri klart oss uten å benytte OTA som turneringsarena og treningsarena. Og her er det trangt om plassen nå !! Mange flere benytter seg av OTA. 

Skolene i vår nærhet, Svendstuen og Slemdal, har mange barn som ønsker å gå på SFO/AKS tennis, som nå også blir lettere å få til dvs ikke ha for store kull av gangen, slik at alle får være med og at trneingen blir noe mer oversiktlig og også kvalitetsmessig. Midtstuen har meget liten gymhall, de har også et ønske om å kunne bruke anlegget på formiddagen, da de også er sprengt.

Vi har flere eldre spillere som kan spille om formiddagen og som ikke er på kurs men vil spille, men om vinteren er det ikke mulig  - vi bruker våre 2 boblebaner inne de er fulle fra 07.00 til 22.00 hver dag – dvs nå  kan vi  tilby dem muligheten for å trene og holde seg spreke – tennis er en sport som du kan spille hele livet !!!


For de som er kritiske til markagrense-spm og til at dette dukker opp i nabolaget, hva vil du si til dem?

Vi har hørt på kritikken – derfor ble hele anlegget tegnet om og vi har gått mange runder med PEB for å få til det mest optimale, senest en bro over bekken ved parkeringsområdet. Jeg tenker at det blir slitsomt i byggeperioden og det beklager vi ( vi vet jo hvordan det er siden vi nå ligger nærmest et stort skolebygg som settes opp) men det er en kortvarig pine – med hånden på hjertet, så tror jeg at de kommer til å få et lysere og vennligere område og  mye mer ryddig end det har vært på parkerings plassen i alle år , denne delen av skogen har ( jeg bor i nærheten og har ofte gått tur her) vært et gjennomgangsområde med noen opptråkkete stier, mye søppel er blitt slengt her over tid, en mudrete parkeringsplass, hvor gjenvindings område for flasker og UFF kasse ikke nødvendigvis har forskjønnet området.

HTK selger vår eiendom i Bjørneveien og investerer alle pengene i dette anlegget til beste for bydelen og både for barn og voksne i aldersgrupper.

Vi takker her en stor del av naboene som faktisk endret mening etterhvert og takker for at de faktisk ga utrykk for sine positive holdninger til hallen og det å få ryddet opp i området.


Hva er gangen i prosessen videre, altså når kan vi spille på nye HTK?

Vi er i full sving, mange ting er straks på plass, alle søknader er sendt inn og mye er godkjent. Vi satser at hallen står klar til innendørs sesongen 2019. 1/9 håper vi på Åpnings fest !


Blir det noe åpningsmarkering?

Ja så absolutt – noen profilerte spillere fra utlandet sier at hvis vi får til dette så kommer de – vi får satse på en oppvisnings turnering kanskje ! Vi har et godt miljø i klubben og elsker å arrangerer turneringer og fester, så vi satser på stor markering for alle ! Vi har en stor dugnads og frivillighets ånd her og her er jeg meget heldig med så mange som bidrar til nettopp å lage gode turneringer/ arrangement mm.


Hva skjer nå med nåværende HTK i Bjørneveien? Har dere planlagt gravøl?

Eiendommen selges men overdragelse vil bli samtidig som vi flytter inn i den nye hallen.  Det er nok mange av oss – de som har vokst opp her og selv jeg som har vært en del av klubben siden 1980 kommer til å holde en markering – vi må takke både de som var så fremsynte og kjøpte denne tomten tilbake i tid og de generasjoner som har holdt HTK fanen høyt og bidratt med utallige dugnads timer her på HTK !!  Dette kommer vi til å markere vil jeg tro.


Er det nå for sent å melde seg inn i Holmenkollen, hvor mange er det plass til?

Jeg har merket de siste 2 ukene en stor pågang især av seniorer – men alle får være tålmodige 2 år til mht bane kapasitet, men vi tilpasser oss slik at vi får plass til  flere, så foreløpig har vi plass til flere!  I år leier vi mange bane timer i Frogner parken for å ha bedre plass til seniorer og bredde tennisen og det må vi  bare fortsette med – vi tar imot både barn og voksne fremover- men er meget ærlige med hva vi har plass til ( derfor er det dessverre venteliste hos barna i noen aldersgrupper). Og det er ikke alle som får det antall timer i uken de ønsker seg – men vi får gjøre så godt vi kan , litt til.


Kommer vi til å se NM eller til og med en internasjonal turnering på Holmenkollen i fremtiden?

Det skal man ikke se bort ifra - men personlig synes jeg at NM i Frognerparken er den beste rammen – men vi kunne evt ta noen alders klasser etter hvert. HTK har jo arrangert flere NM for både senior/ veteran samt Nordisk tidligere, så vi kan nok være klare til å bidra her.

Side bunn
Sidebunn