Hoveddel Side topp

Egersund Racketklubb - eneste i verden med alle 5 disipliner?

I fjor fylte de 100 år. Egersund Racketklubb er nå inne i en ny fase som skal gjøre det enda mere attraktiv å være medlem de neste 100 årene.

Egersund, med sine 15.000 innbyggere, og klubben med 170 medlemmer, er nå helt i innspurten med å realisere et utvidelsesprosjekt av dimensjoner. Eksisterende tennishall skal utvides fra 2 til 3 tennisbaner OG en egen padelhall.

Styreformann Bernt Ludvig Wetteland er proaktiv og gleder seg til det hele blir en realitet.

- Etter flere ferieturer til Spania, har vi latt oss inspirere av padel. Og nå som padel har kommet til Norge, er det en selvfølge at Egersund skal ta del i dette og tilby våre medlemmer det samme. Motivasjonen for utvidelsesprosjektet har også hatt sin rot i at vi trenger å åpne for flere ledige timer for våre medlemmer. Spesielt barn og unge. Med 3 tennisbaner innendørs i stedet for 2, er også muligheten for større turneringer tilstede, sier Wetteland.

Igangsettelsen finner etter alt å dømme sted allerede i mai-måned. Målet er at anlegget står ferdig til høsten.

- Vi håper på første spadetak i månedsskifte april mai. Innen utgangen av oktober skal vi ha åpningfest og sette i gang tilbudet, sier styreformannen i klubben.


Planskisse (artikkelen forts. under bildet)Klubben har til nå hatt 3 utebaner med grus. En av disse forsvinner til fordel for utvidet hall. De eksisterende innendørsbanene ble etablert i 1990, og i tillegg ble det bygget 3 squashbaner i 2006. Bordtennis er på plass, og snart står altså padel for tur. Det er dermed ingen som helst tvil om at ordet “racketklubb” er en viktig og reell del av navnet Egersund Racketklubb.

- Vi satser også på å ha oppmåling for badminton på en av de 3 tennsibanene inne. Da er vi det første racketsenteret i Norge som tilbyr alle de 5 racket-grenene i ett og samme senter. Muligens eneste i verden. Det må være lov å være litt stolt av dét, avslutter styreformann Wetteland.


Anlegget i dag


Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn