Medlemsfordeler

Hvilke fordeler gir det klubben og klubbens medlemmer, og hva er bakgrunnen for fastsettelsen av kontingenten?

Alle idrettslag i Norge betaler en kontingent til det særforbundet de tilhører. Tilhørighet til et særforbund er et krav for å være en del av norsk- og internasjonal idrettsbevegelse. Medlemskontingenten bestemmes av Tennistinget.

Kontingenten hadde ikke vært endret siden 2007 og Tinget i 2015 bestemte at kontingenten skulle justeres ihht utviklingen i konsumprisindeksen fra juli 2007 til juli 2015. De nye satsene vil fra 2016 være kr 95,- for spillere under 12 år og kr 215,- for spillere over 12 år.

Både tennisklubbene og medlemmene har fordeler som er knyttet til medlemskapet i Norges Tennisforbund.

Fordeler klubbene får fra NTF kan beskrives slik:

Klubbutvikling

• Tilknytning til NIF og Olympiatoppen

• Gratis tilgang til advokatfirma Kleven & Kristiansens juridiske «Klubbpakka»

• NTF som faglig ressurssenter (avtaler, konflikter, regler, drift etc)

• Halvårlige informasjonsmøter samt Tennisforum

• Deltagelse med stemmerett på Tennistinget

• Støtte til videreutvikling av Tennisskolen med tilpasset utstyr

• Tilgang til ITF´s Play+Stay konsept inkl. web-basert materiale

• Anleggskonsulent til disposisjon. Gratis rådgiving og innledende fase i prosjekter.

Informasjon

• Daglig oppdaterte nettsider: tennis.no

• Brosjyrer, nettmoduler og informasjonskurs for klubbene og klubbens trenere

• Håndbok/Turneringsveilederen digitalt

Utdanning

• Få tilgang til ITF-basert trenerutdanning, kurs og -sertifisering

• Benytte programmet fra NTF for trenerutdanning og videreutdanning

• Benytte tilbudet fra NTF rundt utdanning av klubbledere, oppmenn, dommere, turneringsledelse etc.

• iCoach (utdanningsplattform – iLearning internasjonalt verktøy for trenere).

Konkurransetennis

• Tilgang til Tournament Software inkludert applikasjon.

• Deltagelse i divisjontennis

• Deltagelse i regionlagkamper for juniorer, seniorer og veteraner

• Deltagelse i NM, RM og åpne turneringer for juniorer, seniorer og veteraner.

• Deltagelse i internasjonale turneringer sanksjonert av NTF.

• Satsing på topptennis og landslag i aktuelle aldersklasser.

• Utarbeidelse av terminliste for alle klasser.

• Reisestøtte til divisjonstenniskamper.

• Reisestøtte for deltagelse i Norges Cup og NM for juniorer

Støtteordninger

• Statlig støtte gjennom NIF (administrasjons-, anleggs-, og aktivitetsstøtte).

• Kommunal støtte gjennom idrettsråd og idrettskrets (anleggs- og aktivitetsstøtte).

• Spillemidler til anlegg som bobler og haller.

• Grasrotandel (Norsk Tippings ordning der spillere støtter en valgt klubb).

• MVA kompensasjon (gis kun gjennom NTF/NIF).

• Støtte til utstyr (gis kun til NTF/NIF).

• Baller fra NTF til NC og GP arrangører.

Fordelsavtaler

• Benytte idrettens felles samarbeidsavtaler (se idrett.no)

• Benytte tilbudet fra NTF´s samarbeidspartner Nordic Choice Hotels (link her)

• Andre aktuelle samarbeidspartnere inkluderer bl.a. utstyrsleverandør Babolat.

• Lisensavgift med viktig og gunstig forsikring.

• Benytte fordelaktige Idrettspriser med SAS (link her)

Sportsadmin/lisens

SportsAdmin (SA) er idrettens administrative verktøy. Målsetningen med SportsAdmin er å gi idrettsorganisasjonen er effektiv og brukervennlig applikasjon, som tilbyr mye funksjonalitet. Applikasjonen skal kunne benyttes av alle organisasjonsledd, fra forbund til klubb.All informasjon «speiles» mellom de forskjellige systemene, slik at man har tilgang til de samme opplysningene uavhengig av hvilket system man bruker.

Hvorfor benytte SportsAdmin

Gjennom SportsAdmin får du tilgang til idrettens felles database. Her registrerer og vedlikeholder alle fra særforbund, klubber og det enkelte medlem opplysninger om seg selv og sin organisasjon.

SportsAdmin gir deg blant annet mulighet til å søke etter og vedlikeholde opplysninger om egen organisasjon og tilhørende organisasjonsledd. Modulene for «Person» og «Organisasjon» tilbys pr i dag.

Brukerveiledninger på video finner du fra denne siden

Påloggingsinformasjon

For å logge inn i SportsAdmin, må du inneha en funksjon som gir deg rettigheter til å logge på SportsAdmin. En slik funksjon kan f.eks være en leder eller daglig leder i en klubb. Ved innlogging, benytter man brukernavn og passord man har mottatt fra Min Idrett.

Støtteordninger

Det finnes en rekke støtte- og tilskuddsordninger for klubbene:

De ordningene der NIF sentralt er involvert i forvaltningen finner du her

Det finnes i tillegg en rekke ordninger som varierer fra kommune til kommune. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt idrettsråd for en oversikt over disse.

Kirke- og kulturdepartementet har samlet en del tilskuddsordninger til frivillig virksomhet på sine sider www.frivillig.no

Se også idrettsavtaler for felles leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for alle særforbund, klubber og idrettslag som er medlemmer av NIF.