Hoveddel Side topp

Medlemsfordeler

Hvorfor være medlem av Norges Tennisforbund? Hvilke fordeler gir det klubben og klubbens medlemmer?

 •  NTF-kontingenten gir medlemmene i klubbene et bedre sportslig aktivitetstilbud - direkte eller indirekte.
 • Ved å bruke NTFs kompetanse, ressurser eller verktøy - vil klubbene være mer attraktiv for sine medlemmer.
 • Medlemskontingenten er en inntekt for klubbene. NTF-kontingenten betales av klubbens medlemmer, ikke klubben.

 
NTF kontingenten gir følgende fordeler for medlemsklubbene:

Klubbutvikling

 • Gratis tilgang til Klubbpakka.no - juridisk kvalitetsskrede og til enhver tid oppdaterte dokumenter for klubbdrift
 • Tilgang til KLUBBDRIVe - beste praksis eksempel, maler, kontrakter,ressurser, verktøy, 
         utviklingstiltak og hjelp - delt inn både for trenere og styremedlemmer
 • Gratis forsikring (gjennom NIF) for alle medlemmer under 12 år
 • Hjelp til anleggsutvikling - gratis rådgivning
 • Tilgang til støtteordninger (se eget punkt under)
 • Gratis rådgivning/sparring/kunnskap fra NTFs administrasjon
 • Anledning til å benytte idrettens fellles samarbeidsavtaler - idrett.no
 • Stemmerett på Tennistinget/Generalforsamlingen i NTF
 • Tilgang til NTF avtaler (Nordic Choice Hotels, Japan Photo, Babolat)

Støtteordninger

 • Statlig offentlig støtte (administrasjons, anlegg og aktivitetsstøtte (**)
 • Kommunal/lokal støtte (anlegg og aktivitetsstøtte) - idrettsråd eller idrettskrets (**)
 • Støtteordninger til integreringstiltak for mennesker med funksjonsnedsettelse MVA kompensasjon/refusjon
 • Reisestøtte divisjonstennis
 • Søke legat/fond som krever medlemskap i NIF (fordel)
 • Grasrotandelen
 • Få inntekter fra Bingo
 • Reisestøtte NC, NM, divisjonstennis


Se lenker  nederst til offentlige støtteordninger

Arrangement

 • Gratis baller til arrangementer (NC, NM, GP, TE, ITF) ballpool
 • Gratis arrangements software - Tournament Planner
 • Gratis tilgang til Team tennisskolen - for barn under 12 år (ROG)
 • En årlig terminliste med 280 koordinerte turneringer
 • Gjennomføring av av divisjonstennis
 • Klubbens medlemmer kan spille NTF terminfestede turneringer
 • Klubbens medlemmer kan spille NM for lag/delta i divisjonstennis
 • Gratis tilgang til ranking, kampoppsett og resultater - Tournament Software
 • Tilgang til lisens (forsikring og mulighet til å delta på lisenspliktige turneringer)
 • Mulighet til å delta i Regionsmesterskap
 • Mulighet til å delta i internasjonale turneringer sanksjonert av NTF
 • NTFs medlemskap i International Tennis Federation og Tennis Europe gir
         klubbmedlemmer mulighet til å spille internasjonale turneringer


Kompetanseutvikling/Utdanning

 • KLUBBDRIVe
 • Anledning til å delta på Tennisforum - oktober/november
 • Anledning til å delta på trener/lederkonferanse - april
 • Tilgang til NIF og Olympiatoppens ressurser
 • Tilgang til ITF Gold level trenerutdannelse, trenerkurs og kompetanseutviklende tiltak
 • Tilgang til en proaktiv trenerforening som sikrer klubbens trener(e) videreutvikling.
 • Tilgang til 5 årlige trenerutdanningskurs på 3 nivåer
 • Tilgang til 8 etterutdanningskurs for klubbens trenere
 • Tilgang til oppmann-, dommer- og turneringslederkurs
 • Tilgang til teknologikurs, assistent kurs og lederkurs
 • Tilgang til e-læring gjennom NIF
 • Tilgang til Technology banen på Oslo Tennis Arena
 • Tilgang til en norskutviklet video app med moderne innlæring av teknikk for barn og voksne


Klubbene = norsk tennis

NTF er for klubbene og stiftet av klubbene. Som medeier er dere solidarisk med å støtte viktige tiltak for norsk tennis. Se under:

 • Satsing på topptennis og landslag i alle aldersklasser.
 • Integreringstiltak for utøvere med funksjonsnedsettelse (parautøvere)
 • Politisk påvirkning av rammebetingelser og kjernesaker for tennis
 • Utvikling av trenerutdanningen
 • Utvikling av felles arrangementssystem
 • Synliggjøring av tennis i media
 • Omdømmebygging av tennis
 • NM i Frognerparken
 • Drift av felles nettside: tennis.no og andre medier
 • Utvikling av ressurser til klubb bistand
 • Utvikling/kompetansebygging av norsk tennis generelt


NTF-avgiften er svært lønnsom å betale for alle medlemmer i en tennisklubb. Kontingenten tas inn av klubben og betales samlet til NTF.

 • NTF-avgiften: NOK 215,- pr medlem over  12 år
 • NTF-avgiften: NOK   95,- pr medlem under  12 år


Hva skjer med pengene?

Kontingent-inntekten mellomlander i NTF, før de finner veien tilbake til klubbene i form av aktivitet/klubbutviklende tiltak. Tiltakene bestemmes av Generalforsamlingen, NTFs styre og administrasjon. Pengene skal brukes til å videreutvikle og fremme norsk tennis.

Hvem betaler?

NTF kontingenten betales av klubbens medlemmer til klubben.  Klubben betaler samlet til NTF.

Kontingenten gir klubbenes medlemmer et bedre sportslig aktivitetstilbud, enten direkte eller indirekte gjennom utvikling av ledere, trenere og frivillige. Kontingenten er ikke en avgift, men en gode (fordel) for det enkelte medlem og fellesskapet.

Hvorfor kontingent?

Medlemmer er en inntekt. Gjennom kontingenter dekker klubbene inn driftskostnader som skal benyttes for å gjøre tennis attraktivt å velge og bli værende i. Medlemmer er utelukkende en gode som vi må ta vare på gjennom attraktiv aktivitet som favner bredt i klubbens medlemssegmenter.

Alle særforbund tar inn en kontingent fra sine medlemsklubber.

Lenker 

**Anlegg: https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/tilskudd-til-idrett1/idrettsanlegg/id426615/

**LAM: https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/tilskudd-til-idrett1/Tilskudd-til-lokale-idrettslag-og-idrettsforeninger/id764903/

**Oversikt NIF: https://www.idrettsforbundet.no/Nyhet/her-er-stotteordningene-ditt-idrettslag-ma-fa-med-seg-i-2017/

Lokale muligheter: Klubbene må henvende seg til idrettsrådet og/eller idrettskretsen

 

Fordelen med lisens

Spillerlisens gir klubbens medlemmer:

 • Utarbeidelse av terminliste
 • Turneringsarrangører
 • Mulighet til å delta i divisjonstennis.
 • Mulighet til å delta i regions lagkamper for juniorer, seniorer og veteraner.
 • Mulighet til å delta i NM, RM og åpne turneringer for juniorer, seniorer og veteraner.
 • Ranking system for turneringsspillere i alle aldre.
 • Forsikringsordning som dekker  skader etc. under konkurranser
 • Forsikringsordning som dekker  skader etc. under trening
 • Forsikringsordning som dekker skader oppstått under reise til og fra konkurranser
 • Forsikringsordning som dekker skader oppstått under reise til og fra trening
 • Forsikring som dekker tyveri……….
 • Reiseforsikring i inn og utland……….
 • Arrangørforsikring for din klubb i forbindelse med organisert trening og åpne turneringer


Lisensen er obligatorisk (se nærmere beskrivelse av de svært fordelaktige forsikringsbetingelsene)

 • NOK 420/630,- pr seniormedlem over  19 år (vanlig/utvidet)
 • NOK 300/510,- pr juniormedlem over  12 år (vanlig/utvidet)
 • NOK   0,- pr barnemedlem under  12 år
 • NOK 290,. senior over 70 år

Klubben er selv ansvarlig for å opprette nye lisenser. Les mer om administrering av lisenser  under lisens og forsikringer på tennis.no

Sportsadmin/lisens

SportsAdmin (SA) er idrettens administrative verktøy. Målsetningen med SportsAdmin er å gi idrettsorganisasjonen er effektiv og brukervennlig applikasjon, som tilbyr mye funksjonalitet. Applikasjonen skal kunne benyttes av alle organisasjonsledd, fra forbund til klubb.All informasjon «speiles» mellom de forskjellige systemene, slik at man har tilgang til de samme opplysningene uavhengig av hvilket system man bruker.

Hvorfor benytte SportsAdmin

Gjennom SportsAdmin får du tilgang til idrettens felles database. Her registrerer og vedlikeholder alle fra særforbund, klubber og det enkelte medlem opplysninger om seg selv og sin organisasjon.

SportsAdmin gir deg blant annet mulighet til å søke etter og vedlikeholde opplysninger om egen organisasjon og tilhørende organisasjonsledd. Modulene for «Person» og «Organisasjon» tilbys pr i dag.

Brukerveiledninger på video finner du fra denne siden

Påloggingsinformasjon

For å logge inn i SportsAdmin, må du inneha en funksjon som gir deg rettigheter til å logge på SportsAdmin. En slik funksjon kan f.eks være en leder eller daglig leder i en klubb. Ved innlogging, benytter man brukernavn og passord man har mottatt fra Min Idrett.

Støtteordninger

Det finnes en rekke støtte- og tilskuddsordninger for klubbene:

De ordningene der NIF sentralt er involvert i forvaltningen finner du her

Det finnes i tillegg en rekke ordninger som varierer fra kommune til kommune. Henvend deg til din idrettskrets eller ditt idrettsråd for en oversikt over disse.

Kirke- og kulturdepartementet har samlet en del tilskuddsordninger til frivillig virksomhet på sine sider www.frivillig.no

Se også idrettsavtaler for felles leverandøravtaler og rabattordninger som gjelder for alle særforbund, klubber og idrettslag som er medlemmer av NIF.

 

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn