Landslag

Uttakskriterier for bruttotropp og juniorlandslag for 2016

Uttakskriteriene for å bli tatt ut til en bruttotropp eller på juniorlandslagene til de forskjellige mesterskapene, vil for 2016 bli basert på kriterier redegjort for nedenfor.

Formålet med bruttotropp-prinsippet er å motivere flere spillere gjennom å synliggjøre at de er tett på landslagsrepresentasjon. Bruttotroppen tas ut to ganger i året, medio desember og mai. Antall spillere i hvert kjønn og i aldersklassene U14-18 vil være inntil 8. Relativt svakere eller ujevne årskull kan kvalifisere for uttak av færre spillere. Uttak til landslagsspill og representasjonsoppdrag vil i all hovedsak bli foretatt blant spillere i bruttotroppen. Ved uttaket vil følgende kriterier bli lagt til grunn:

  • Nasjonal ranking
  • Internasjonal ranking
  • Nasjonale resultater
  • Internasjonale resultater.

Den nasjonale og internasjonale rankingen for de forskjellige aldersklassene vektlegges først. Den internasjonale rankingen vil relativt sett telle mer for uttak, i forhold til den nasjonale, jo eldre spillerne blir.

Generelt sett vil NTF også legge vekt på spilleres holdning, innstilling og adferd både på og utenfor banen. Spillere som skal representere Norge må selvsagt ha norsk pass.

For å få med de til enhver tid beste spillerne vil NTF også se nærmere på resultatene bak rankingen. Dette gjøres for å oppnå en best mulig forståelse for hvordan spillerne har oppnådd sine poeng og sin ranking. Er det jevnt mellom flere spillere vil en kombinasjon av ranking og innbyrdes resultater bli lagt til grunn.

NTF forbeholder seg retten til å velge spillere som har levert eksepsjonelle resultater den siste tiden før et uttak. I slike tilfeller kan kriteriene over bli satt til side. Dette kan bli aktuelt dersom en gitt spiller har vært ute med skade en periode, men i forkant av et uttak har vist at de er tilbake på normalt nivå og fortjener å bli tatt ut. Til EM lag kan NTF også velge en spiller som har spesielle kvaliteter og spillestyrke i double, uten at spilleren innfrir de andre kriteriene.


Landslag og spillerstøtte for 2016

Norges Tennisforbund etablerte høsten 2015 en Landslags- og spillerstøttekomite (LSK). LSK består av Ingrid Huus (Furuset), Fredrik Loven (Heming), Anne-Birgitte Svae (styrerepresentant NTF), Jørgen Vestli (landslagstrener) og Alexander Kjær (generalsekretær).

LSK har 3 mandater fra styret i NTF:

  1. Utarbeide retningslinjer, regler og kommunikasjon rundt uttak av bruttotropper til aldersbestemte landslag samt Fed- og Davis Cup.
  2. Utarbeide kriterier for spillerstøtte fra NTF og oppdatere den internasjonale A, B og C spillermatrisen for norske toppspillere over 16 år. Matrisen danner grunnlaget for tilbud om spillerstøtte for 2016.
  3. Utarbeide kontrakter for Fed- og Davis Cup kapteiner i løpet av første kvartal 2016.

– ”Vi ønsker å ta ut bruttotropper på 5-8 jenter/gutter i hver aldersklasse to ganger i året for de aldersbestemte landslagene”, forteller Alexander Kjær. ”Bruttotropp-prinsippet håper vi blir motiverende, vi ønsker at flere skal oppleve at de er nær å få representere Norge. Det første landslagsuttaket kommer medio desember”.

– ”Våre toppspillere er per nå ikke kvalifisert for utøverstipend fra Olympiatoppen, men NTF deler ut egen spillerstøtte. Vi har samme kategorisering og tildelingsprinsipper som Olympiatoppen. For oss er det viktig at NTFs kriterier for spillerstøtte er transparente og at vi følger et likebehandlingsprinsipp. NTF har årlig delt ut inntil 600 000kr i spillerstøtte de siste årene. Fra 2016 ønsker vi å dele ut inntil 750 000kr dersom spillerne trener og reiser mer sammen. Vi ønsker ”å bygge laget”, og kommer til å incentivere deltakelse på de største norske arrangementene og fellestreninger”, avslutter Alexander.

Tilbudt tildeling for 2016 fra NTF:

Kategori A              200 000 kr Viktor Durasovic, Casper Ruud

Kategori A/B         150 000 kr Ulrikke Eikeri (A på “protective”/B på rullerende WTA ranking)

Kategori B              100 000 kr Melanie Stokke

Kategori B Junior 60 000 kr Astrid W Brune Olsen, Malene Helgø, Peter August Jebsen Anker

Casper Ruud har en toårsavtale som også har vært gjeldende for 2015.

Alle tilbudte spillerkontrakter er identiske i krav og rettigheter.

LSK har fremmet, og fått godkjent av NTFs styre, å justere nye juniorkontrakter til 60% av senior kategori for førsteårs juniorer og 75% for andreårs juniorer f.o.m 2016.

For ordens skyld informeres det om at NTF forbeholder seg retten til å evaluere og gjennomføre endringer i spillerstøtteordningen fra år til år.

Last ned matrisen som danner grunnlaget for tildeling for 2016 her.

Landslagene 2017

Informasjon vedr bruttotropp og de norske landslagene i 2017 finner du her!