Hoveddel Side topp

+47 22727000

Norges Tennisforbund, Pb 287, 0511 Økern
Telefax: +47 22727001

Eikenga 4, 0579 Oslo

Telefontid: 09.30 – 14.30
Bankkontonr: 5134.06.06268
Lisensbankkontonr: 7874 06 58610
Organisasjonsnr: 970 015 302

Forbundets lokaler ligger i Oslo Tennisarena på Hasle i Oslo.

Alexander Kjær

Generalsekretær

+47 47809595

alexanderkjaer

Håkon Bjercke

Markedssjef

+47 90762776

hawkb11

Øivind Sørvald

Idrettssjef

+47 48001144

Aasa Auensen

Sekretær

+47 91158721

Aslak Paulsen

KLUBBDRIVe, trenerutdanning, klubbsupport

+47 99239505

aslakpaulsen

Arne Sartz-Knudsen

Seniorrådgiver

+47 90038628

Jørgen Vestli

Landslagsstrener

+47 95135053

Svein Are Lapstun

Turnerings og administrasjonsansvarlig

+47 97039672

Sverre Lie

Turneringsledelse

+47 40009899

Helen Sterud

Konsulent anlegg

+47 47288151

Espen Hildrup

Kommunikasjonsansvarlig

+47 93280980

Einar Enevoldsen

Integreringskonsulent

+47 92034934

Side bunn
Sidebunn