Hoveddel Side topp

KLUBBDRIVe

Klubb-, -aktivitet og kompetansesutvikling er viktige satsningsområder for å videreutvikle norsk tennis. KLUBBDRIVe (KD) er NTFs initiativ for å synliggjøre aktiviteter/verktøy/ressurser som klubbene kan benytte for å utvikle seg ytterligere. Les mer om de 5 initiativene nedenfor.

Kontaktperson for KLUBBDRIVe:
Aslak J. Paulsen
[email protected]

1. Klubbens ressursbibliotek

KLUBBDRIVe terminliste 2019

Tilgang på ressurser som skal føre til redusert arbeidsbelastning, ideer for videreutvikling, maler og ideer/inspirasjon som kan fremme aktivitet. NTF har samlet mye i Google drive og mer vil det bli! Lenke til ressurssenteret

PS! Har klubben din ressurser som andre kan få nytte av? KD er også ment som en delingsbase mellom klubber. Send til: [email protected].

2. Video – kommunikasjon - Tech

NTF ønsker at klubbene skal bruke mer video i undervisningen. Alle liker å se seg selv - treneren kan underbygge og visualisere utviklingstiltak – treneren skaper dokumentasjon på fremgang. I tillegg kan klubber og NTF lettere kommunisere rundt spillerutvikling og eller deltakelse i komite eller styremøter. 

NTF tror så mye på dette at vi har valgt å utvikle en Tech bane i Oslo Tennisarena.
Les mer om Tech banen på tennis.no

3. Kurs/Kompetanse/Klubbprosesser

Godt utviklingsarbeid skapes gjennom å tilegne seg relevant kunnskap/kompetanse. 
Kursing gir ikke bare bedre kunnskap og kompetanse. Vi ser at både frivillige og profesjonelle opplever personlig utvikling og forsterket trivsel i sitt engasjement ved deltakelse på kurs. I tillegg får alle kursdeltakere et nettverk å lene seg på/spille ball med. Bare det, har en verdi i seg selv. Les mer om utdanning her

4. NTF technique app

NTF har som Tennisforbund #2 i verden utviklet en spillerutviklings App. Denne beskriver grunnleggende tekniske momenter i spillerutviklingsløpet. I app’en kan du blant annet sammenligne deg side om side med andre spillere, lese hva de grunnleggende momentene er og lage spillerrapporter.

Appen kan kjøpes i APP Store: NTF Technique

5. Spillerguiden

Spillerguiden skal være en plan for alle i norsk tennis. Den skal være et praktisk verktøy som reflekterer norsk tennis sin filosofi: Aktiv livet ut, men også for de som vil bli så gode som overhode mulig. SLU skal være en plan som klubber lett kan implementere i sitt aktivitetstilbud.

Spillerguiden ble lansert lørdag 27. oktober 2018.  NTF har "stjelt" mye fra den Canadiske planen og andre særforbund i Norge.  Lenke til Spillerguiden.no

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn