Hoveddel Side topp

Belysning

Riktig belysning er viktig. Tennis stiller spesielle krav. Ballen er liten og kommer fort. I tillegg er det svært viktig å unngå blending.

Nøkkelbegreper

Noen nøkkelbegreper som beskriver egnskaper for belysning kan være nyttige å ha kjennskap til: 

Horisontal belysningsstyrke

Dette er mengden av lys som faller på underlaget; Det er ofte referert som lysnivå. Det uttrykkes i lux. Eav er gjennomsnittsverdien for den horisontale belysningstyrken beregnet / målt på et referansegitter.

Jevnhet

Dette er en parameter som beskriver hvordan jevnt lys fordeles over underlaget. Utrykkes som Emin/ Eav. Det er altså den minste verdi av den horisontale belysningsstyrken beregnet / målt på et referansegitter dividert med gjennomsnittsverdien.

Gjenskinn (Glare)

Dette er den forstyrrende effekt som skapes av gjenskinn mellom lyskilden og overflaten som lyset skinner på. GR er «Glare Rating» faktor å vurdere kvaliteten av installasjonen fra en blende perspektiv.

Fargetemperatur

Lysets egen farge blir angitt i ”grader” Kelvin (K). Kelvinskalaen vi bruker går fra 1.000 til 10.000 grader Kelvin, hvor dagslys er rundt 6.500 K. Kelvin skalaen er oppbygget slik at rødt / varmt lys har en lav kelvin verdi og blått lys har en høy kelvin verdi.

Fargegjengivelse

Beskriver en lyskildes evne til å gjengi farger i forhold til dagslyset, og måles i Ra indeks som har en skala fra 0-100, hvor 100 Ra er dagslys, altså optimal fargegjengivelse.

Sjenerende lys

Lystap som fører til irritasjon, ubehag, distraksjon eller reduksjon i evnen til å se viktig informasjon. For utendørsbaner vurderes sjenerende lys som uønsket effekt i forhold til omgivelsene utenfor banen og ikke for publikum, dommere eller spillere på selve området. 

EN Standard 12193 for innendørs tennisbelysning

Krav til belysning defineres av EN standard  12193 og deles inn i ulike klasser. Merk at det for haller er en forutsetning for å få spillemidler at minstekravene i denne standarden følges. For de fleste klubber vil Klasse II (evt. klasse III) være tilstrekkelig.  

Klasse I: Konkurranser på toppnivå, som internasjonale og nasjonale og internasjonale konkurranser som vanligvis har store tilskuermengder med lange potensielle synsavstander. Trening på toppnivå kan også tas med i denne klassen.

Klasse II: Konkurranser på mellomnivå som regionale eller lokale klubbturneringer. Som vanligvis har middels store antall tilskuermengder med middels lange synsavstander. Trening på høyt nivå kan også tas med i denne klassen.

Klasse III: Konkurranser på lavt nivå, som lokale eller små klubbturneringer. som vanligvis ikke har tilskuere. Generell trening, gymnastikkundervisning (skoleidrett) og fritidsaktiviteter faller også inn under denne klassen.

Krav til belysning i tennishaller iht EN Standard 12193:

Standard belysning

Anbefalinger for tennisbelysning innendørs

I EN standarden er det ikke tatt hensyn til gjennskinn, fargetemperatur eller fargegjengivelse. Dette er viktige faktorer for tennis og det Internasjonale Tennisforbundet (ITF) har yttreligere anbefalinger som bør tas hensyn til: 

ITF belysning innendørs

- Belysningen må ikke blende. Dette er spesielt viktig når en spiller skal serve eller smashe og blikket er rettet oppover

- Lysarmaturene bør være skråstilte og monteres parallelt med sidelinjen og utenfor spilleområdet. 

- Armaturene må ikke plasseres i den del av taket som ligger rett over spilleområdet eller i forlengelsen  av spilleområdet bak grunnlinjen.  

Andre forhold som bidrar til at ballen blir mer synlig er fargevalg på nedre del av vegg, spesielt bak grunnlinjene. Blått eller grønt er å foretrekke og flaten bør være så ubrutt som mulig.  Eventuelle vinduer må plasseres mot langsiden av banene og ikke bak grunnlinjen. Dette gjelder også vinduer ut mot café /tilskuerområder. 

Utendørs belysning

ITF belysning utendørs

ITF Lysmaster utendørs

Flere detaljer finnes på ITFs sider om belysning

Side bunn

Søkeresultater

Sidebunn