REISESTØTTE NORGES CUP OG NM JUNIOR

Alle som har reisevei lenger enn 300 km en vei til arrangørstedet har anledning til å søke om reisestøtte.

Reisestøtten utgjør kr 400,- pr. spiller pr. turnering.

Søknaden sendes via klubb til post@tennis.no senest to uker etter turneringsslutt.

Søknadsskjema for reisestøtte kan du laste ned her!