Ranking

Ny rankingliste publiseres fortrinnsvis første mandag hver måned. Avvik fra dette er ranking foran NM innendørs, NM utendørs og Masters, samt mandager som faller på helligdager.

Nye rankinglister for 2017 kommer følgende dager:

2.januar

6.februar

6.mars (senior) / 13.mars (junior)

3.april

2.mai

6.juni

17.juli

4.september

6.november (senior) / 13.november (junior)

4.desember

De åtte beste turneringene i Norge de siste tolv månedene er tellende i tillegg til internasjonale resultater. Fullstendig forklaring av rankingsystemet finnes her. Tillegg for 2017 er markert i rødt. 

Poengmatrisen for 2017 finner du her. Endringer/tillegg i matrisen for 2017 er markert i rødt og er gjeldende fra 1.1.2017. Resultater fra 2016 følger den tidligere matrisen.

Siste rankingliste for junior finner du her:

Siste rankingliste for senior finner du her: